Hệ thống X quang kỹ thuật số (DR)

Availability: Còn hàng

QUICK OVERVIEW

– Hệ thống X quang kỹ thuật số của Siemens tạo ra sự khác biệt so với các hệ thống X quang thông thường, nó bao gồm hầu hết các ứng dụng lâm sàng và mang đến cho người dùng một quy trình làm việc được chuẩn hóa cũng như chất lượng hình ảnh chẩn đoán tuyệt vời.
– Hệ thống X quang kỹ thuật số của Siemens gồm các model: Ysio Max, Ysio, Multix Fusion, Multix Select DR….

Liên hệ