Hệ thống Xquang kỹ thuật số

Availability: Còn hàng

QUICK OVERVIEW

CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN

–     Tấm nhận ảnh (Detector KTS / cảm biến 16M)                       01 chiếc

–          Máy phát cao tần (800mA/150kVp)                                        01 chiếc

–          Bộ chuẩn tia (Collimator)                                                        01 chiếc

–          Bóng X-Quang (E 7252X –Toshiba-Japan)                         01 chiếc

–          Bàn chụp x-quang di chuyển(Bằng bánh xe)                       01 chiếc

–          Hệ thống chuyển động (Universal Type)                               01 chiếc

–          Hệ thống phần mềm chụp và xử lý ảnh                                 01 chiếc

–          Trạm làm việc                                                                             01 bộ

–          Kết nối

Liên hệ

còn 14 hàng